2030 yılına kadar 17 alanda 169 alt hedefe ulaşmak çok boyutlu ve geniş katılımlı bir çalışma ve irade gerektirmekte. Uluslararası kurumlardan devletlere, yerel yönetimlerden özel sektöre, okullardan vatandaşlara kadar her düzeyde etkin bir çalışma gerektirecektir.

SKH için ve aynı zamanda SKH ile Dünya’yı daha adil, daha yaşanabilir, daha sürdürülebilir, daha demokratik bir gezegen yapmak için neler yapılabilir, özellikle sivil toplum örgütleri kendi çalışmalarının da çerçevesinde SKH konusunda nasıl çalışabilir, devletleri SKH altındaki yükümlülükleri konusunda nasıl izleyebilir gibi konular hakkında bilgileri bu sayfa altında bulabilirsiniz.

SKH ve İnsan Hakları

SKH ve İnsan Hakları

Detaylı Bilgi

Yerelleştirme

Yerelleştirme

Detaylı Bilgi

Katılım mekanizmaları

Katılım mekanizmaları

Detaylı Bilgi

Ana akımlaştırma

Ana akımlaştırma

Detaylı Bilgi