“İnsanlığın yarısı tüm insan haklarından ve fırsatlarından geri bırakıldığı sürece insani potansiyelin tümüne ve sürdürülebilir kalkınmaya ulaşılamaz.” – Dünyamızı Dönüştürmek: Sürdürülebilir Kalkınma için 2030 Gündemi

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve kadın ve kız çocuklarının güçlenmesi, eşit haklara ve olanaklara sahip olup bunları kullanabilmeleri, şiddet ve ayrımcılıktan uzak yaşamaları, karar mekanizmalarına ulaşabilmeleri ve kamusal ve özel alanda ayrımcılığın temel sebeplerinin ortadan kalkması Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin önemli bir parçasıdır. SKH’nin bütüncül, bölünmez ve birbirine bağlı yapısı sürdürülebilir kalkınmaya gerçek anlamıyla ulaşılabilmesi için toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın ve kız çocuklarının güçlenmesinin vazgeçilemez önemde olduğunu vurgulamaktadır.

Bu sebeple toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve kadın ve kız çocuklarının güçlenmesi SKH içerisinde hem başlı başına bir hedeftir; hem de diğer hedeflerin alt hedefleri arasında yer almaktadır. Diğer tüm hedeflerin toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifinden ele alınması gerekliliği SKH süreçlerinde vurgulanmaya devam edilmektedir.

Toplumsal cinsiyet eşitliği kavramı ve kadın ve kız çocuklarının güçlendirilmesinin başlı başına bir hedef olması feminist sivil toplum örgütlerinin yoğun çabaları sonucu sağlanabilmiştir. SKH ve Gündem 2030’un ilk çalışmalarının başladığı 2013 yılında KİH-YÇ toplumsal cinsiyet eşitliğinin SKH içerisinde başlı başına bir hedef olması ve 2030 Gündemi’nin tüm alanlarında da ele alınması için savunuculuk faaliyetlerini başlatarak sonraki süreçte de etkin ve öncü bir rol oynadı. KİH-YÇ, Kadınlar Temel Grubu (Women’s Major Group) içerisinde aktif bir rol oynayarak Grubun toplumsal cinsiyet eşitliğini öncelemesini, argümanlarını eşitlik perspektifinden oluşturmasını ve bunun sağlanması için gerekli araçların, izleme mekanizmalarının ve kaynakların da 2030 Gündemi’nde açıkça belirtilmesi için yapılan ulusal, bölgesel ve uluslararası tüm savunuculuk faaliyetlerine güçlü bir destek verdi. İki seneyi aşan bu yoğun çalışmanın sonucunda “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadın ve Kız Çocuklarının Güçlenmesi” Hedef 5 olarak SKH içerisinde kabul edilirken, kadın ve kız çocuklarının hakları ve özel ihtiyaçları 10 diğer hedefin alt hedefleri arasında yer aldı. Gerçek anlamda sürdürülebilir kalkınmaya ulaşabilmek için tüm 2030 Gündemi’nin toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifinden ele alınmasının gerekliliği Dünyamızı Dönüştürmek bildirgesinde de yer aldı.