Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri

17 ana hedef ve 169 alt hedefi içeren SKH ve kalkınmanın üç temel ayağını ele almaktadır: ekonomik, sosyal ve çevresel. Tüm bu ayakları birbirine bağlı ve ayrılmaz şekilde ele alan ve aralarında bir denge kurmayı amaçlayan bu hedefler tam da bu sebeple az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere sorumluluk ve yükümlülükler getirdiği kadar gelişmiş ülkelere de sorumluluk ve yükümlülükler getirmektedir.

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve tüm kadınların ve kız çocuklarının güçlenmesi

Toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın ve kız çocuklarının güçlendirilmesi SKH’ler içerisinde hem başlı başına bir hedefte (Hedef 5 ) hem de diğer 16 hedeften 10’unun alt hedeflerinde doğrudan ele alınıyor. Yoksulluğun azaltılması, sağlığa erişim, insan yakışır işler, barış ve adalet gibi tüm hedeflere gerçek anlamda erişilmesi konusundaki tüm uygulamalar toplumsal cinsiyet eşitliği odağında gerçekleştirilmelidir.

Güncel Haberler

Haberler & Duyurular

Kadın Örgütleri’nden 11. Kalkınma Planı’na ‘Toplumsal Cinsiyet’ Tepkisi

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin (SKH) gözden geçirildiği Yüksek Düzey Politik Forum 09-18 Temmuz tarihleri arasında Birleşmiş Milletler’in New York’taki genel merkezinde gerçekleşti. Türkiye’nin forum kapsamında ikinci gönüllü ülke raporunu Cumhurbaşkanlığı Strateji…

Haberler & Duyurular

Yasal Eşitlik Kadınların Hayatını Teğet Geçiyor

Türkiye toplumsal cinsiyet eşitliği hedefine ulaşmaktan çok uzak! Yasal eşitlik kadınların hayatını teğet geçiyor… Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Birleşmiş Milletler’de gözden geçirildi. Kadın ve sivil toplum örgütleri[1] Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitliği…