Yayın ve Raporlar

Yerel-İz’in “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin Yerelleştirilmesi: İyi Örnekler Kitabı”: http://yereliz.org/projects/surdurulebilir-kalkinma-hedeflerinin-yerellestirilmesinde-iyi-ornekler-kitabi/

WMG tarafından hazırlanan ve Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği tarafından Türkçeleştirilen “Gönüllü Ülke Gözden Geçirmesi- Voluntary National Review (VNR) Sürecine İlişkin Tavsiyeler isimli belgenin Türkçesi’ne şu linkten ulaşabilirsiniz: http://kadinininsanhaklari.org/wp-content/uploads/2018/08/VNR-Tavsiyeler_TR.pdf

Power Lessons: Women’s Advocacy and the 2030 Agenda https://iwhc.org/resources/power-lessons-womens-advocacy-2030-agenda/  

Games for the SDGs report: https://cms.my.na/assets/documents/p1c1cv42qm1va1v5pnpte09b9t4.pdf

§  UNWOMEN Spotlight on Sustainable Development Goal 5: Achieve gender equality and empower all women and girls: http://www.unwomen.org/en/digital-library/multimedia/2017/7/infographic-spotlight-on-sdg-5

UNDP’nin SKH’nin hayata geçirilmesi konusundaki çeşitli raporları: http://www.tr.undp.org/content/turkey/tr/home/sustainable-development-goals/resources.html

CIVICUS’un Sivil Toplum ve SKH’nin Denetlenmesi raporu (İngilizce) : http://civicus.org/images/SDG%20Monitoring%20-%20DataShift%20Background%20Note%20-%20Final.pdf

UNDP, Habitat  ve Glıbal Task Force for Local and Regional Governments’ın “Roadmap for Localizing the SDGs: Implementation and Monitoring at the Subnational Level” raporu: https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/commitments/818_11195_commitment_ROADMAP%20LOCALIZING%20SDGS.pdf

UN DESA’nın How should civil society stakeholders report their contribution to the implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development? Raporu (İngilizce) : https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/18445CSOreporting_paper_revisions_4May.pdf

BM İş Dünyası ve İnsan Haklarına dair Rehber İlkeler (İngilizce) : https://humanrightscenter.bilgi.edu.tr/media/uploads/2015/08/01/IsDunyasiVeInsanHaklarinaDairRehberIlkeler.pdf